CZEGO TAK NAPRAWDĘ POLACY CHCĄ OD ŻYCIA I ŚWIATA? – GODNEGO ŻYCIA!!!

Recepta jest prosta – mądre użycie Karty Wyborczej!  Powiedzieć – prosto, wykonać – i tu mamy ciągle pod górkę. To jest w zasięgu Naszych możliwości – przeczytaj.

Co to znaczy – mądrze użyć? To znaczy wybrać tych, którzy pomogą mi takie życie stworzyć. Wybór jednak jest wynikiem osądu. Osąd wynika z naszej wiedzy i stanu sumienia, czyli ogólnie z naszej mądrości.   > Jeśli zgodzisz się, iż mądrość to nie dyplom wyższej uczelni – czytaj dalej.

Do tych dwóch elementów (wiedza i sumienie) dodajmy trzeci – poziom potencjalnych wybranych, i to nie tylko kto co sobą reprezentuje, ale b. ważne – co to za ugrupowanie i skąd się wywodzi!

Kluczową sprawą jest sumienie. Często powtarzamy – głosowałem zgodnie z sumieniem – i to jest prawda. Problem w tym, jakie jest to sumienie, czy prawidłowo ukształtowane (prawe)?  By było zakłamane, pracują na to rzesze inżynierów od socjotechniki i manipulacji. PO CO?  Bo to jest współczesna wojna, która dąży do zawładnięcia poszczególnych dusz i w konsekwencji duchem całego Narodu, by współczesna „religia ateizmu” pokonała dziedzictwo kulturowe i religijne Polaków.

Wybory ostatnich lat pokazują rozdarcie Narodu na tych co głosują – ok. 50% i nie głosujących. Drugi podział to głosujący za wartościami (np. częściowo PIS) i liberalizmem (PO). Tu też jest Polska przepołowiona.

W sumie kto by nie rządził, rządzi de facto przyzwoleniem – kilkunastu procent Narodu Polskiego! I nie łudźmy się, rządziciele w Polsce chcieliby naszego bojkotu każdych wyborów, bo wtedy ich karne oddziały głosujące – prolongują ich synekury.

Dawniej było prosto. Zwykle wróg był widzialny, czy to Tatarzy, krzyżacy, Szwedzi czy Turcy. Dziś rzesze manipulatorów tworzą niesamowitą zasłonę ściemniającą, byśmy nie poznali kto swój a kto wróg.

W historii Polski były wiekopomne dzieła jak choćby wielokrotne ratowanie Europy od najazdu dzikich hord. Zasłużyliśmy za to na miano „przedmurza chrześcijaństwa”. Naród dzielnie trwał przy cnotach i przy Bogu. Dzięki temu, nawet po trzech rozbiorach – przetrwał. Zapewne za to, katolicki Naród Polski płaci do dziś już ponad dwuwiekowymi ciągłymi prześladowaniami, szykanami, rozbijaniem, nędzą i zniewoleniem. Ukryte centra decyzyjne  coraz jawniej niszczą zdrową tkankę Naszego Narodu.

Polska jest przecież przeciw chorym założeniom New World Order – nowego porządku świata budowanego przez masonerię.

II Rzeczpospolita – dwudziestolecie międzywojenne i 11 listopad 1918 – wolność. Cóż z tego, w tydzień po tym Rosja zaczyna działania wojenne przeciw wolnej Polsce. Polacy jednak znów okazali się „przedmurzem chrześcijaństwa” i 15 sierpnia 1920 r. mamy „cud nad Wisłą”. Czerwony marsz bolszewików na Europę został powstrzymany!

Pięknie wolny Naród zaczął się rozwijać. Zbudowano wiele zakładów, Centralny Okręg Przemysłowy, port Gdynia, reforma walutowa, wzrasta dobrobyt. Sąsiedzi jednak nigdy nie pogodzili się z wolnością Polski. 23 sierpnia 1939 – tajny pakt Niemcy-Rosja i IV rozbiór Polski. Zdrada Francji i Anglii.

Spraw, by wstała o własny wielki trud oparta, Biała z naszego żaru z naszej krwi czerwona

            By drogo kosztowała drogo zapłacona, żebyśmy wiedzieli – jak wiele jest warta.

            I żeby już na zawsze była w każdej trosce, i już w każdej czułości lęku i rozpaczy

By wnuk zrodzen w wolności, wiedział co to znaczy, Być wolnym być u siebie – być Polakiem w Polsce.

Pięć lat ciemności nad Polską. Katyń, Charków i Miednoje. Niemieckie obozy zagłady. Męczeńska śmierć ojca Kolbego, powstanie w Getcie, Warszawskie, niemiecki obóz koncentracyjny w Warszawie i likwidacja miasta. Teheran i Jałta, Roosvelt, Churchill,  Stalin i „żelazna kurtyna” nad Polską. Oszustwo wyborcze 1946 – 3xtak i  wbrew Narodowi – siłą narzucony komunizm. Represje stalinowskie i Non Possumus Kardynała Wyszyńskiego i… ocalały dusze Narodu!

Nigdym ja Ciebie ludu nie rzuciła, nigdym od Ciebie nie odjęła lica

                        Jam po dawnemu Moc Twoja i Siła  –  BOGURODZICA ! 

300 lat po Ślubach Kazimierzowskich, Prymas ponownie poświęca Naród i Polskę – Matce Bożej. Pomimo marazmu, gehenny codziennego życia, kombinowania jak przetrwać – duch Polaków buntował się przeciw założonej obroży. Komunistyczna władza strzela do robotników, Poznań 56, stoczniowcy 70, Radom, Ursus 76 – „ścieżki zdrowia” i… Habemus Papam – 16 październik 1978 Kardynał Karol Wojtyła Papieżem.

Jest w nim iskra, jest w nim siła, co zapali cały świat

Warszawa 79, Jan Paweł II i : „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.  I zstąpił i odnowił i poczuliśmy, że jesteśmy wreszcie u siebie. Głośno mówiliśmy, że telewizja kłamie i powstała Solidarność. Tego ciemnym siłom świata było za dużo. Zamach na Ojca świętego 13 maja 81 r. i cudowne ocalenie. Zamach na Naród Polski 12 grudnia 81 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z gen. W. Jaruzelskim, Cz. Kiszczakiem itd., wprowadza Stan Wojenny! Godzina policyjna, terror, militaryzacja zakładów, morderstwo w kopalni Wujek, internowania, bilety w jedną stronę, kartki na żywność. Po krótkim załamaniu duch wolności odżywa. Niestety walka jeszcze nie skończona. IV departament MSW i morderstwo Kapelana Solidarności ks. J. Popiełuszki.

Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś Twoja rana

Jakże długo cierpienie Twe trwa!

Wewnętrzna emigracja Polaków, zdrada i oszustwo „okrągłego stołu”. Zamiana czerwonych książeczek na czekowe, zmiana barwy na różową. Dawni władcy PRL wmawiają nam, iż są „Jedynymi zbawcami Polski” – siejąc nowy liberalny totalitaryzm. Specjalnie wyszkolona kadra „jeźdźców globalizmu” fundacji Fulbrighta jak np. Cimoszewicz, Kołodko, Rosati czy Balcerowicz, wiedziała jak omotać nieświadomy Naród. Przez dziesięciolecia, komuniści zbudowali jakąś infrastrukturę, ale dlatego, że dawali nam pensje 10 – 20 dolarów miesięcznie!  Po 89 r. poczuli się WŁAŚCICIELAMI tego majątku wartego ponad 200 mld dol. i spieniężyli za …10 % wartości, częściowo rozkradając. Niepostrzeżenie zaczął się V rozbiór przy ogromnym ogłupianiu Polaków przez zawłaszczone media. Postępuje wyprzedaż ziemi, poprawność polityczna, popiwek, degrengolada moralna, otwarta walka z Kościołem i katolikami, atakowanie wartości i patriotyzmu, bezrobocie i bieda, ludzie grzebiący w śmietnikach. Licznie powstające partie, to tylko klony „cywilizacji śmierci”. Pro – polski rząd J. Olszewskiego pada – zmową „nocnej zmiany” rękoma L. Wałęsy, D. Tuska, W. Pawlaka itd. Zablokowanie przez Kwaśniewskiego ustaw o Uwłaszczeniu Polaków !, o Prokuratorii Generalnej itd.

Ziemio ty nasza biedna ziemio szara, dla innych brzydka a dla nas tak droga!

Wróg nam cię wyrwać od wieków się stara, choć tyś od wieków nam dana od Boga!

Ziemio ty nasza w tobie ojców kości, krew w tobie żyje co za cię spłynęła

Z ciebie niech bije wciąż źródło miłości, i chęć się rodzi do Bożego dzieła!

Lecz świta nam jutrzenka. W potopie globalizmu ojciec Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja. Larum dla wrogów Polski. Królowa Polski Maryja daje Polakom narzędzie do obrony. Trwa modlitwa i KSZTAŁTOWANIE SUMIEŃ! Broni od potężnego nacisku różnych kręgów ideologicznych wmawiających nam konieczność rezygnacji z idei Narodu, tradycji, religii która przecież leży u podstaw naszej tożsamości. W WSKSiM kształci się nowe elity (politycy i dziennikarze) w oparciu o prawdę i Katolicką Naukę Społeczną.

Jest we mnie iskra, której nikt nie zdusi! Jest we mnie duma, której nikt nie skusi

By pokłon panom widomym oddała!

Polscy europarlamentarzyści tak piszą: „Radio Maryja jest ewenementem na skalę światową i stanowi prawdziwy wyłom w murze laickich, liberalnych i upolitycznionych mediów. Jak żadne inne medium pokazuje nierozerwalny  związek patriotyzmu i wiary, polskości i katolicyzmu. Radio Maryja ma odwagę i możliwość nazywania po imieniu wielu patologii życia moralnego, publicznego i politycznego w Polsce. Czyni to z wierności wyznawanym wartościom i z posłannictwa głoszenia prawdy. Staje się istotnym znakiem sprzeciwu, a co za tym idzie – obiektem zajadłych ataków”.

Prof. M. Piotrowski pisze: „Kiedy na niczym spełzły prymitywne metody szkalowania rozgłośni i jej dyrektora (co osobliwe, do dziś poszukuje się choćby jednej osoby, która na własne oczy widziała o. T. Rydzyka prowadzącego najdroższy samochód świata) do walki znów uruchomiono L. Wałęsę.

Prof. R. Hajduk zauważa: „Słyszymy więc podejrzenia o nadużycia finansowe i szpiegostwo, niejasne inwestycje, przepych i manipulowanie słuchaczami, posądzanie o robotę wywrotową wzgl. Kościoła, o szerzenie podziałów, lefebryzm”. Dodać należy ciągłą mantrę o antysemityzm – cokolwiek by to oznaczało! Ksenofobi, ciemnogród, oszołomy – to już codzienność.

Ks. Bp. E. Frankowski: „Od wojny nie mieliśmy wolnego radia, wolnej prasy, wolnej telewizji. Gdy patrzymy na to, widzimy, że gdyby nie było tych mediów, które powołał Ojciec T. Rydzyk, nie byłoby w Polsce żadnych zmian. Wszystko było ustalone w tym kierunku, by utrwalić to, co było. A więc rozgrabiać, niszczyć, szkalować, dołować, szkodzić Narodowi i Ojczyźnie, byśmy nic nie znaczyli… Mam nadzieję, że wszyscy, którzy ulegli złowrogiej propagandzie, z czasem też zrozumieją, że zostali oszukani i tym bardziej, z tym większą gorliwością będą się chcieli później odwdzięczyć Radiu Maryja za te szkody, które mu wyrządzili”.

O partie! O frakcje! O brak poświęcenia! O pychy ludzkie! O próżności i krewkości koło władzy i sławy!

O chciwości i drapieżności! O Ojczyzno zapomniana! O honor zapomnian, a cnota nie powstała jeszcze!

A więc i bez Ojczyzn i bez ludzkości i bez honoru i bez cnoty!  OTO  DZIEŃ  DZISIEJSZY !!!

Miraże dobrobytu w Unii Europejskiej. Opluwanie katolików i patriotów i 1 maja 2004 – witajcie w „nowym eurokołchozie”.

POLSKO, LECZ CIEBIE BŁYSKOTKAMI ŁUDZĄ !

A TERAZ SŁUŻEBNICĄ JESTEŚ CUDZĄ !

I od razu upominają – macie siedzieć cicho !, a jeśli nie, to zażądamy odszkodowań za II wojnę!!

Niewolnicze kajdany, na własne życzenie zaciskamy coraz bardziej ogłupiani i usypiani przez zakłamane media.  Można długo i namiętnie wyliczać za i przeciw. Jedno jest pewne (choć ciągle z telewizji słychać – Unia nam daje… na to, na tamto..) nasza składka do Unii to ~ 10 mld zł. rocznie, a odzyskujemy (…)!  Jaki mamy w tym biznes? ! Popatrzmy jak pięknie rozwija się Norwegia – poza UE.

Czy muszą aż oślepnąć aby przejrzeć?, Madonno ateistów czy jeszcze raz musi umrzeć Twój Syn?

Aby wyznali – On naprawdę był Synem Bożym, i wpisali to w Konstytucję?

Cóż dzisiaj? Rozbijanie Narodu trwa. Bolesny upadek moralności i rozumienia świata. Uderza się w rodzinę (1/3 małżeństw się rozpada), kreuje się „światowy model” współczesnego małżeństwa – „na kocią łapę” czy homoseksualistów. Już miliony Polaków rozgoniono po świecie, by te procesy przyspieszyć. Nic nie dzieje się samoczynnie – wszystko jest zaplanowane. Dokonuje się atomizacja społeczeństwa. Byśmy nie stracili Ojczyzny – musi natychmiast wrócić nam opamiętanie i zdrowy rozsądek. Z jednej strony mamy Polskę zawłaszczoną przez łże-elity, politykierów, oszustów, gangi mafijne na styku polityki i gospodarki, Polskę zbudowaną przez UB i SB, Polską zawłaszczoną przez sitwy małomiasteczkowe. Z drugiej jest Polska tych prostych i coraz biedniejszych ludzi, katolików i patriotów, Polska w sercach tych milionów przymusowych emigrantów szlifujących zachodnie bruki i ciężko pracujących za najniższe stawki.

A jeśli już w Polskę zwątpiłeś do końca,

Odejdź i cieniem swoim nie zasłaniaj słońca!

PO  KTÓREJ  STRONIE  STANIESZ ?

Mamy ogromne możliwości. Iluż z nas wie, że Polska ma złoża gazu na ponad 100 lat!!!, złoża geotermalne na ¾ terytorium kraju, węgla – najwięcej w Europie. Dodajmy, ze nasze ziemie są jeszcze nie skażone – zdolne wyżywić pół Europy! Gdybyśmy tylko byli suwerenni, gdybyśmy byli w końcu u siebie.

KIEDY  POLSKO  BĘDZIESZ  DLA  NAS  EMIGRANTÓW  MATKĄ  A  NIE  MACOCHĄ – JAK  OBECNIE !!!

Czy jesteśmy w stanie być mądrzy… przed głosowaniem ?

Lecz prawda tłumiona siłą brutalną

Odrodzi się sama mocą niewidzialnąI   

Powstanie do życia jak Feniks z popiołów

W chwale męczeństwa i chóru aniołów

Aleksander Szymczak 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.