Regulamin Bloga

 1. Masz prawo do własnej opinii, własnych przekonań i w tym zakresie nie będzie cenzury!

  2. Właściciel Bloga zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy (…) jeśli:

  – zawierają wulgaryzmy,

  – obrażają autora bloga, komentujących lub inne osoby,

  – obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,

  – pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,

  – zawierają odnośniki do stron promujących wartości antychrześcijańskie

  – ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych

  3. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). Chodzi o ułatwienie innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Jeżeli pod danym postem wypowiada się więcej anonimowych i zarazem w żaden sposób nie podpisanych osób, dyskusja staje się wówczas dość trudna. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości!

  4. Komentator publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  5. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

  6. Właściciel Bloga prosi o przestrzeganie następujących reguł:

  – obowiązuje kultura wypowiedzi

  – komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam

  – staramy się nie przekraczać granicy między ironią, tonem prześmiewczym a świadomym prowokowaniem do kłótni i słownych pyskówek

  – nie zamieszczamy kilku komentarzy naraz

  – komentarze powinny być w miarę możliwości zwięzłe, niezbyt długie, niezniechęcające swymi rozmiarami do ich lektury

  7. Za treść komentarzy właściciel Bloga nie ponosi odpowiedzialności

  8.Użytkownik zamieszczający post na forum, ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane za pomocą swojego loginu treści i jednocześnie akceptuje przejęcie na siebie wszelkich roszczeń sądowych do Administracji lub Właścicieli Forum i skutków roszczeń, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń osób fizycznych lub podmiotów prawnych, wynikłych z zamieszczenia przez Użytkownika postu lub innej treści na forum

9. Właściciel Bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich upublicznienia.

POZWALAM na publikowanie całych bądź częściowych felietonów i innych treści, ale proszę o podanie źródła, czyli strony: wiernytradycji.com