HUCPA TO MAŁO!

Czy Prezydent USA przekaże władzę Radzie Wojskowej?

Bardzo ważna informacja z USA zaprezentowana przez Janusza Zagórskiego z NTV dowodzi, że począwszy od obrad Kongresu i Senatu w dniu 6 stycznia br., przerwanych operacją pod „fałszywą flagą”,  w postaci wejścia na Kapitol dużej grupy demonstrantów, prawdopodobnie zaczęła się gorąca faza operacji dokonania zapowiadanych od dawna, gruntownych zmian politycznych i prawnych w USA.

Wejście demonstrantów do siedziby amerykańskiego parlamentu zorganizowali Demokraci  z Antifą i BLM przy wsparciu i pomocy policji ( w świetle dostępnych w internecie materiałów zdjęciowych i filmów), a winę zwalono na Patriotów amerykańskich ( z których cześć nieświadomych uczestniczyło w akcji, a kilka rozpoznanych osób zabito) popierających Trumpa i oskarżono go o „gigantyczne przestępstwo” jako podstawę usunięcia z urzędu Prezydenta na kilkanaście dni przed formalnym zakończeniem sprawowania tego urzędu.

Cała operacja pod „fałszywą flagą” miała najpierw na celu zapobieżenie procedurze prawnej, która pozwalała zakwestionować wybory elektorów i w konsekwencji  Joe Bidena oraz doprowadzić do wyboru poprzez każdy Stan z jednym głosem, w których większość – ok. 26-27 głosów mieli Republikanie, a Demokraci tylko 20-23. Ta procedura dawałaby zwycięstwo Trumpowi. Zaaranżowany protest pod „fałszywa flagą” spowodował przeforsowanie zaakceptowania elektorów i wygranej Joe Bidena bez istotnej dyskusji.

Gigantyczne fałszerstwo wyborcze zaaranżowane przez Demokratów razem  z Ukrytym Rządem i przy wsparciu ogromnej rzeszy przekupionych i/lub szantażowanych urzędników, sędziów, policjantów, FBI itd. stanowi GLOBALNY BLAMAŻ AMERYKAŃSKIEJ DEMOKRACJI, jako wzorca dla całego świata.

Chociaż fałszowanie wyborów w USA trwało od dawna, a podobnymi metodami także w bardzo wielu krajach Zachodu, także i w Polsce, to skala bezczelnego fałszowania tych wyborów była gigantyczna. Na podstawie dostępnych danych z portali amerykańskich, w tym publikowanych na naszej stronie, szacujemy, że Joe Bidenowi dopisano od 30-50 milionów głosów,  z przypisanych mu 80 milionów.

Sądzimy, że prawdopodobnie   armia amerykańska przejmie władzę, a ta relacja Zagórskiego  potwierdza jedynie wcześniejsze zapowiedzi, które wychwycili wyrafinowani znawcy tematu rozwoju wydarzeń w USA. Jeśli tak się stanie i zostanie dokonany audyt wyborów we wszystkich stanach, to sądzimy, że potwierdzi te nasze zgrubne szacunki.

Opierając się prawach wielkich liczb wyspecyfikujemy szereg wskazań pośrednich i bezpośrednich na których oparliśmy się przy tym szacunku:

 • Na spotkania w kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta USA przychodziło: z urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób; z Joe Bidenem od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Ponadto Donald Trump odbył tych spotkań z wyborcami kilka do kilkunastu ( jeśli nie więcej) razy tyle co Joe Biden. Potrafił w ciągu dnia odbyć 5 spotkań w całych Stanach.
 • Jeśli chodzi o sondaże, to są tak samo oszukańcze zarówno w USA, jak i innych krajach w tym w Polsce, ponieważ wszystkie sondażownie są we własności lub pod kontrolą globalistów, także w Polsce. Piszący ten tekst zrobił 5 badań opinii przez rzeczywiście niezależny ośrodek na standardowych próbach ok. 1000 respondentów w latach 90-tych i wie jak manipuluje się sondażami oraz jaka jest ich wielka siła oddziaływania na świadomość ( dużo większa niż media), kiedy są ciągle robione między wyborami. Pozwalają one także przygotować świadomość ludzi do sfałszowania wyborów.

Zamiast tych sondaży w USA, zbliżonym do faktycznego poparcia były notowania obu kandydatów na Facebooku i Twitterze. Na Facebooku Donald Trump miał 32 miliony fanów,  Joe Biden tylko 6,5 miliona. Na Twitterze Donald Trump miał 89 milionów fanów, a Joe Biden tylko 19. Różnica pięciokrotna wskazuje, że przedstawiony zgrubny szacunek fałszerstw na rzecz Joe Bidena nie jest zawyżony.

 • W poszczególnych stanach istnieje kilka rodzajów ordynacji wyborczych i sposobów liczenia głosów. Upraszczając najważniejsze sposoby wyboru to: głosowanie przez osobistą obecność na maszynie do liczenia głosów, głosowanie na papierowych kartach do głosowania przez osobistą obecność, a następnie karty były liczone maszynowo oraz głosowanie korespondencyjne za pomocą wysłanych pocztą kart, które ze względu na Plandemię zostało mocno rozszerzone w wielu Stanach, głównie rządzonych przez Demokratów.
 • Automatyczne liczenie głosów przez maszyny Dominium i innych firm oparte jest na oprogramowaniu CIA, które jest wykorzystywane do liczenia głosów na maszynach różnych firm, ale we własności kilku tych samych lub powiązanych ze sobą właścicieli w kilkudziesięciu krajach w tym i w Polsce. Z audytu maszyn Dominium dopuszczonych przez nieliczne sądy w niektórych hrabstwach wynika, że stały algorytm w oprogramowaniu na: 1 głos na Bidena dawał 1,3 głosu, a na i głos oddany na Trumpa uwzględniał tylko 0,7 głosu. Ostatnia potężna afera we Włoszech związana z wyborami w USA dowodzi, że pierwotny fałszywy algorytm był za mały, aby dać zwycięstwo Bidenowi, więc w czasie przerwy w liczeniu głosów w tzw. spornych i rozstrzygających o zwycięstwie Stanach takich jak Wisconsin, Georgia, Pensylwania, Michigan, Arizona, Newada dokonano poprawki w algorytmie, „dosypując” jeszcze więcej głosów Bidenowi, bo brakowało według pierwotnego algorytmu. Tej operacji dokonano w Ambasadzie amerykańskiej w Rzymie przy pomocy włoskiego satelity. Dokumentuje to m.in. złożone przez Włocha pod przysięgą oświadczenie  ten temat na linku: https://stateofthenation.co/?p=46345

W głosowaniach listownych dopuszczono ogromną liczbę fałszerstw, które można skrótowo wymienić w kategoriach:

 • Głosowanie na fałszywych powielanych kartach wyborczych nie posiadających rządowych ( także ukrytych kodów i certyfikatów);
 • Głosowanie przez osoby nie posiadające uprawnień do głosowania: zmarli ( od kilku do kilkudziesięciu lat), osoby nie zamieszkałe w danym stanie, imigranci, itd.
 • Głosowanie na konto osób, które nie chodzą głosować lub gdy zaszły głosować, to dowiedziały się, że już głosowały.
 • Frekwencja wynosząca ponad 100% uprawnionych do głosowania. W 353 Hrabstwach w 29 Stanach, które stanowiły 70 % wszystkich hrabstw w tych stanach, wynosiła od 101 -190 % uprawnionych do głosowania. Szczegóły na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/12/wszystkie-fakty-dotyczace-wyborow-usa-w-mediach-msm-sa-jawnie-falszywe/
 • Dwa różne formularze kart do głosowania dla Demokratów i Republikanów w Stanie Georgia ( chodzi o oznakowania do odpowiedniego liczenia głosów przez maszyny).
 • Kiedy w dniu wyborów zabrakło głosów dla Bidena, to w zarządzonej przerwie w liczeniu dowożono je ciężarówkami z magazynów. Jeden z kierowców zeznał, że dostarczył ciężarówką 288 tysięcy kart do głosowania z Nowego Jorku do Pensylwanii w nocy z 3 na 4 listopada 2020 r.
 • Przyjmowanie spóźnionych głosów po terminie i stemplowanie na pocztach listów z formularzami z datami wstecznymi.
 • Używanie formularzy głosowań, jak by były prosto z drukarni, ponieważ nie były zgięte na pół, gdyby były przesłane listem pocztowym.
 • Przepuszczanie wielokrotne tych samych kart do głosowania przez maszynę liczącą, ponieważ skanery optyczne zostały ustawione na akceptację niezweryfikowanych, niepotwierdzonych głosów.

Te wymienione, choć nie wszystkie sposoby fałszowania głosów dowodzą MONSTRUALNEGO FAŁSZERSTWA, które upublicznione społeczeństwu, dają Armii Amerykańskiej legitymację prawną do rozliczenia oszustw wyborczych, powiązanej z tym gigantycznej korupcji i oddziaływania kilku państw na wybory, także w postaci sfinansowania tych fałszerstw.

Armia  posiada  informacje wywiadowcze, zwłaszcza z największej agencji NSA, znacznie większe i dotyczące całego USA, odnośnie fałszerstw, korupcji i obcych wpływów. I to nie są fałszywe informacje, jak fałszywe było oskarżenie Trumpa o wygranie poprzednich wyborów dzięki Rosji oraz eksploatowanie tego przez większość jego kadencji, co było wielką hucpą. Ale w tych wyborach i w całej procedurze ustalania i zatwierdzania wyników, ukoronowanych zatwierdzeniem przez Kongres i Senat w dniu 6 stycznia, dokonano KOSMICZNEJ HUCPY !!! Najbliższe jedenaście dni  zweryfikuję tą informację o zamiarze przejęciu władzy od Donalda Trumpa przez Armię Amerykańską.

Redakcja KIP; ze strony: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl

PS.  Friday, January 8, 2021: (Bombshell)

At St. John the Evangelist after Holy Communion, I could see a new whistle blower who actually changed the Trump votes into Biden votes by hacking the Dominion machines over the internet from Rome, Italy. This is the biggest case of treason from foreign interference.

Jesus said: “My son, you have seen a new whistle blower reveal the true source of how the Democrats used cheating to change Trump votes into Biden votes. This employee of a large company used military satellites to change the votes in Rome, and it was sent to Germany, and then to America over the internet. When the American Dominion machines were shut down, this is when the vote numbers were changed. This is foreign treason at the highest level. The deep state people are afraid of your President, and that is why they want to impeach him. They know if they cannot stop him, that the deep state people will go to jail for treason. Your President needs to release this red-handed evidence to the American people as soon as possible. If courts do not accept this new evidence, then you could see a partial martial law invoked by your President under the Insurrection Act to bring the Democrat leaders to jail for their treasonous crimes. This could trigger a civil war from the deep state. If your President does not act before January 20th, you will all be in a communist state. Be prepared for My coming Warning and the tribulation, because you will soon be called to My refuges of protection when your lives will be in danger.”

Piątek, 8 stycznia 2021: (Bomba)

WIZJA:  W kościele św. Jana Ewangelisty po Komunii św. widziałem nowego demaskatora, który faktycznie zmienił głosy Trumpa na głosy Bidena, włamując się przez Internet do maszyn Dominium z Rzymu we Włoszech. To największy przypadek zdrady spowodowanej zagraniczną ingerencją.

Jezus powiedział:

„Mój synu, widziałeś, jak nowy informator ujawnił prawdziwe źródło tego, w jaki sposób Demokraci używali oszukiwania do zamiany głosów Trumpa na głosy Bidena. Ten pracownik dużej firmy użył wojskowych satelitów do zmiany głosów w Rzymie które to zostały wysłane przez Internet do Niemiec, a następnie do Ameryki. Kiedy wyłączono maszyny American Dominion, wówczas zmieniła się liczba głosów. To jest cudzoziemska zdrada na najwyższym szczeblu. Ludzie z głębokiego państwa boją się waszego prezydenta i dlatego chcą go oskarżyć i unieszkodliwić. Wiedzą, że jeśli go nie powstrzymają, to ludzie z głębokiego stanu pójdą do więzienia za zdradę stanu.

Wasz prezydent powinien jak najszybciej ujawnić Amerykanom te nagrane dowody. Jeśli skorumpowane sądy nie zaakceptują tych nowych dowodów, to znajdziecie sie wkrótce w częściowym stanie wojennym, który wskrzesi prezydent Trump na mocy ustawy o powstaniu, aby skazać przywódców demokratycznych na więzienie za ich zdradzieckie zbrodnie. Mogłoby to wywołać wojnę domową ze stanem głębokiego państwa. Jeśli wasz prezydent nie podejmie działań przed 20 stycznia, wszyscy będziecie w państwie komunistycznym. Przygotujcie się na Moje nadchodzące Ostrzeżenie i ucisk, ponieważ wkrótce zostaniecie wezwani do Moich schronień, gdy wasze życie będzie zagrożone. „

I, teraz zawsze będzie na końcu – Znaleźć, rozliczyć i osądzić sprawców strzelania do Polaków na Marszu Niepodległości 2020!   AKS

2 myśli na temat “HUCPA TO MAŁO!

 1. Coś z internetu: Wielka wiadomość na świecie, Włochy przeprowadziły autopsję martwego pacjenta na Corona, wielkie ujawnienie, Włochy jako pierwszy kraj na świecie przeprowadziły autopsję (autopsję) martwego pacjenta Covid-19 i stwierdziły po kompleksowym badaniu, że Covid-19 nie jest wirusem, tylko bardzo dużym. to oszustwo na całym świecie. Ludzie naprawdę umierają z powodu ′′ wzmocnionego globalnego promieniowania elektromagnetycznego 5 G „. Lekarze we Włoszech naruszyli prawo Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które nie zezwala na autopsję (autopsję) na ciałach ludzi, którzy są na Koronawirus umarł, szukając jakiegoś naukowego odkrycia. Nie można założyć, że to nie wirus, ale bakteria, która powoduje śmierć, oznacza to, że bakteria ta tworzy zakrzepy krwi w żyłach i nerwach, a tym samym powoduje śmierć. Włochy pokonały wirusa i wyjaśniły, że ′′ nie ma nic innego jak koagulacja phelii-wewnątrznaczyniowa (zakrzepica) i sposobem na poradzenie sobie z nim jest wyleczenie go.” tabletki antybiotyki leczą przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe (aspiryna) to. I wskazując, że możliwe jest lekarstwo na chorobę, ta sensacyjna wiadomość dla świata włoskich lekarzy została przygotowana przez autopsję (autopsję) zwłok wirusa Covid-19 Według innych włoskich naukowców, respiratory i oddział intensywnej terapii (ICU) nigdy nie były potrzebne. Odpowiednie protokoły zostały wydane we Włoszech. CHINY już o tym wiedziały, ale nigdy nie opublikowały swojego raportu. Proszę udostępnijcie tę informację wszystkim członkom swojej rodziny, sąsiadom, znajomym, przyjaciołom, kolegom i koleżankom, aby wyszli ze strachu przed Covid-19 i zrozumieli, że to nie jest w ogóle wirus, tylko bakteria, który jest narażony na promieniowanie 5 G Przyczyną jest uszkodzenie ludzi, którzy mają bardzo niską odporność. To promieniowanie powoduje również stan zapalny i niedotlenienie. Ci, którzy padają ofiarą, powinni przyjmować Asprin-100 mg i Apronix lub Paracetamol 650 mg. Dlaczego…? ka. Ponieważ okazało się, że Covid-19 powoduje krzepnięcie krwi, która powoduje zakrzepicę u osoby i powoduje zakrzepy krwi w żyłach i w związku z tym mózg, serce i płuca nie mogą uzyskać tlenu, przez który osoba staje się oddychaniem trudne, a człowiek szybko umiera z powodu duszności. Lekarze we Włoszech naruszyli protokół WHO i przeprowadzili autopsję zwłok zmarłych na Covid-19 Lekarze otworzyli ręce, nogi i inne części ciała, a po dokładnym zbadaniu stwierdzili, że naczynia krwionośne były rozszerzone, a żyły pełne zakrzepów, które zazwyczaj zapobiegają przepływu krwi. A także zmniejsza przepływ tlenu do organizmu, co powoduje śmierć pacjenta. Po tym, jak włoskie ministerstwo zdrowia dowiedziało się o tych badaniach, natychmiast zmieniło protokół leczenia Covid-19 i podało aspirynę swoim pozytywnym pacjentom. 100 mg i zaczął podawać Empromax. W rezultacie pacjenci zaczęli się wyzdrowieć i ich stan zdrowia zaczął się poprawiać. Włoskie Ministerstwo Zdrowia zwolniło ponad 14.000 pacjentów w jeden dzień i odesłało ich do domu.
  Źródło: Włoskie Ministerstwo Zdrowia

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.