TROCHĘ OPTYMIZMU

Czym właściwie różni się „stan wojenny PIS”, od Stanu Wojennego junty Jaruzelskiej? Oba opierają się na – kłamstwie! Kiedyś była to narracja o rzekomej interwencji sowieckiej na „Solidarność” (vide – felieton: „13.XII. 1981 Stan Wojenny – Pamiętamy!”, sprzed 8 lat). Teraz „Pisowski SW”, to nasilająca się psychoza strachu przed – niewidzialnym „wrogim świrusem”. „Pandemia” to kłamstwo narzucone przez masonerię na całą ludzkość. Szkoda, że rządzący nami – nie mają swego rozumu, o kręgosłupie moralnym i honorze nie wspominając! Zaniedbania w „służbie zdrowia” spowodowały „nadprogramowy” zgon ponad 30 tys. ludzi w listopadzie br. Wszyscy ci „rządzący”, czy zarządzający Polską, bazują tylko na sobie, na swoim „rozumie i wiedzy” – zupełnie ignorując Bożą sprawczą wolę!

Nic nie dzieje się na tym świecie – bez Bożego dopuszczenia! Jedni więc postrzegają ten czas jako… „karę Bożą”, a wierzący – jako czas oczyszczenia, czyli drogę do zbawienia! Wiele jest ostatnio przekazów z Nieba podpowiadających nam właściwe rozwiązania, ale większość to odrzuca posądzając o… fałszywość. Cóż, każdy postrzega rzeczywistość wg stanu swej duszy i serca. My Polacy, mamy wielką obietnicę Boga odnośnie naszej świetlanej przyszłości, ale… czy uwierzymy? Oto w „Naszym Dzienniku” z 15 grudnia 2020, Ks. Jerzy Banak w art. „Proroctwo o Papieżu Polaku” pisze: „Lodovico Rocca był włoskim franciszkaninem (zmarł w 1849r)…. Pewnego dnia na konwentualnej modlitwie klasztornej sędziwy Lodovico doznał uniesienia prorockiego, trwając w ekstazie przez 2 dni. Braciszkowie widząc, że współbrat otrzymał wielki dar natchnienia Bożego Ducha i widzenia przyszłych czasów, skrzętnie notowali każde słowo dane z góry współbratu… słowa wypowiedziane w 1849 roku… ”Car zginie od swoich poddanych. Rodzina cara, szlachta i część duchowieństwa zostanie wymordowana, albo też –  Pięć milionów Żydów zostanie wymordowanych, bądź wreszcie, że od Anglii oderwą się kraje zamorskie.” Brat Rocca z dokładnością zapowiedział też dwie wojny światowe…. Zapowiedział wybuch bomb atomowych, pisząc: „Nad Krajem Kwitnącej Wiśni pojawi się chmura ziejąca ogniem i obróci w gruzy południe i środek wyspy.”… O Polsce zakonnik mówił więcej niż o innych krajach. Wieścił jej wcześniejsze cierpienia, a potem chwałę wśród narodów słowiańskich. Zauważmy, że w 1849 r.., gdy Rocca wypowiadał swoje widzenia, Polski od dwóch pokoleń nie było już na mapach Europy. On zaś wieścił: Polska powstanie wolna i stanie się jednym z największych państw w Europie. Pod przywództwem Polski Słowianie połączą się i utworzą własne – Zachodniosłowiańskie Mocarstwo Europy, którego granicami będą: Odra, Nysa, Adriatyk, Morze Czarne, Dniepr, Dźwina i Bałtyk.( Dożyliśmy czasu, kiedy możemy zapytać, czy to była wizja Międzymorza czy Trójmorza). Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. Będzie mieć swojego władcę z prastarego rodu książęcego, krwi słowiańskiej, o wielkim umyśle i duchu, a języka polskiego uczyć się będą na wszystkich uczelniach świata. Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. Polacy będą wracać do Polski. Będą się osiedlać na swojej ojcowiźnie, zaczną uprawiać opuszczone gospodarstwa, obsiewać ponownie pola i chwalić swojego Boga Stwórcę”. O polskim Papieżu… „Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża”.

Ostatnie przekazy, np…Carbonia 08.12.2020

„Przyjdę jako Współodkupicielka. Przygotujcie swoje domy.
Ja, Niepokalane Poczęcie, przynoszę wam, dzieci Boże, Jego święte błogosławieństwo.
Nadszedł czas, abym przyszła do was, Moje dzieci! Umiłowane dzieci Miłości, za waszą wierność Jezusowi spodziewam się Mojego zstąpienia między wami.
(…) Moje ukochane dzieci, wy, pełni miłości do Jezusa i Maryi, oto czas Nowej Ery dla was,… stańcie się częścią nowego Kościoła Jezusa Chrystusa, Kościoła świętego w Nim, razem z Nim będziecie świętować zwycięstwo.
Bóg Ojciec Wszechmogący prosi wszystkie swoje dzieci, aby były gotowe, z zapaloną lampą, ponieważ Niebo zagrzmi Jego gniewem, w Jego Mocy świat poczuje Jego Sprawiedliwość!
Nawracajcie się, Moje dzieci, nawracajcie się szybko, czas się skończył!
Umiłowane dzieci, otwórzcie swoje serce na waszą Matkę z Nieba, aby mogła przemienić was w nowe i doskonałe życie, abyście mogli wejść do Królestwa Bożego.
Przychodzę pod postacią waszej Pani czasów ostatecznych,
Pokażę wam Moją moc w Bogu i obdarzę was niebiańskimi darami.
Bóg musi interweniować, aby położyć kres temu grzesznemu światu, pokaże światu swoją wielkość i swoim miłosierdziem przyjmie swoje dzieci, które pracowały dla realizacji Jego dzieła zbawienia.
W swojej sprawiedliwości wypędzi złych, aby wszystko wróciło do normalnego porządku, tak jak wtedy, gdy Stwórca to widział, zanim wszystko było. Nowy świat będzie w harmonii z Miłością, a miłość i pokój będzie trwać wiecznie.
Niech w waszych domach oczekuje się Dzieciątka,
niech wasz serce będzie nową stajenką, która będzie dla Niego schronieniem.
Miejcie wiarę w Boga i módlcie się o jego szybki powrót.
Ja, Niepokalane Poczęcie, pełna łaski, przytulam was do Mojej Piersi i błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Inny przekaz: „światło ducha świętego” – te słowa usłyszałaś równo 7 lat temu, bo w ten sposób zaznaczyłem cię aby to światło na ciebie słynęło i zawisło nad tobą aż do czasu ostatecznego. Duch Święty oświeca twoje myśli, uczynki i wszelkie twoje rozeznania, które ci przekazuję. (…)  Dzieci jesteście zniecierpliwione, ale faktycznie wasz czas został skrócony, że wasza doba nie trwa już 24 godziny. Wasz czas światowy będzie biegł zwyczajnie ale w ciągu dnia będziecie mogli wykonać dużo mniej czynności niż wcześniej i w tym to rozpoznacie. Gdyby ten czas nie został skrócony, to nie znalazłbym już prawie żadnej wiernej owcy, która wyczekuje mojego przyjścia. Znam wasze myśli i wasze zniecierpliwienie, ale niewiele jeszcze zaznaliście utrapienia, goryczy ucisku, który musi się wypełnić by zamknęła się księga apokalipsy. Mają być plagi i inne zarazy, rozpad Unii Europejskiej i wojna a na razie to jest początek waszej boleści.
Dałem wam czas na rozeznanie czasu ostatecznego i kto szukał w tym czasie Boga to go znalazł i rozpoznał czym jest czas, w którym chce zapanować nad wami antychryst. To jego wszechobecna pycha każe was tak zniewolić i uzależnić od siebie czyli od zła.
Kto z was współdziałał w tym czasie z łaską daną z nieba rozpoznał czym są szczepionki, którymi chcą was zaszczepić. Nie przemawiają do was w duchu prawdy i miłości i nie nazywają was dziećmi bożymi a nawet nie ludźmi, lecz jesteście dla nich jedną masą-populacją, którą należy „wyszczepić”. Wielu z was są tak zaślepionymi, że uważają ,że szczepionki będą wybawieniem od zarazy, jednak one będą tylko i wyłącznie po to, aby wami sterować, znać wasze choroby i mieć was pod stałą kontrolą. Wszyscy zaszczepieni znajdziecie się w jednej bazie danych z której nigdy nie będziecie mogli się wydostać.
Narodzie Polski! Mówię do ciebie, wasze ustawy z tym związane nie są spójne z art. 53 waszej Konstytucji.  Art. 53. Zasada wolności sumienia
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
( jeżeli nasze sumienie i wiara nie pozwalają nam ingerować w DNA podarowane nam przez Pana Boga, poprzez dodatek RNA zawartego w szczepionce lub inne nie znane nam do końca składniki jak np. składniki ciał abortowanych niewiniątek, to nikt nas nie może nas do tego przymusić. Ponadto zastąpienie słowa zaszczepienie – wyszczepieniem wskazuje, że nie są to zwykłe szczepionki lecz zawierają stały dodatek) (…)

Boże dzieci! Módlcie się, żyjcie najświętszymi sakramentami, wspierajcie się nawzajem i nie zadawajcie się w tych czasach z poganami bo oni was zdradzą i wydadzą do więzień, tak jak mnie zdradzili i posłali na krzyż.
Uważajcie więc teraz co do kogo mówicie, bo każdy miał dany czas na nawrócenie i wykorzystał go albo dobrze, albo jest nadal w ciemnościach. Takie dzisiaj wam daję ostrzeżenie abyście moje owce nie rozproszyły się, bo nie długo po was przyjdę jak przecież wam obiecałem.
Jezus ze swoim miłosierdziem i otwartym, kochającym sercem dla owczarni.”

ZAUFAJMY BOGU I JEGO PLANOM!  Oddajmy mu nasze życie! Bądźmy spokojni. Modlitwa i czyn!

I, teraz zawsze będzie na końcu – Znaleźć, rozliczyć i osądzić sprawców strzelania do Polaków na Marszu Niepodległości 2020!                                     Aleksander Szymczak

2 myśli na temat “TROCHĘ OPTYMIZMU

 1. Joanna said: 20 grudnia 2020 @ 13:54

  Matka Boża w Nowym orędziu z 8 XII 2020r. podaje Bożą receptę na obecny wirusowy stan. Woła o przystąpienie „do walki duchowej mocą różańca świętego wg niżej podanego egzorcyzmu św. Benedykta”.

  Istnieje jeszcze szansa, że ta modlitwa może „uwolnić w znacznym stopniu działanie wszelkich złych duchów w Narodzie Polskim i obcokrajowcach”……

  „Ale wy Dzieci Maryi przystąpcie do walki duchowej mocą różańca świętego wg niżej podanego egzorcyzmu św. Benedykta, który z woli Mojej został dany AMM od Apokalipsy do wiązania złych duchów”.

  Drodzy Elekci, wszyscy współtworzący „Przymierze Bożej Miłości” wszyscy czytelnicy naszej strony!!!!

  Wzywam – mobilizacja pełna- wojna duchowa trwa. Zwycięży Niepokalana, która zmiażdży głowę węża prastarego smoka. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

  Egzorcyzm różańcowy

  „Ale wy Dzieci Maryi przystąpcie do walki duchowej mocą różańca świętego wg niżej podanego egzorcyzmu św. Benedykta, który z woli Mojej został dany AMM od Apokalipsy do wiązania złych duchów. 8.XII.2020 r.”

  Wizja AMM od Apokalipsy- 12.XII. 2020r. Św. Benedykt ukazał się ponaglając, by ten Egzorcyzm różańcowy dać do publicznego odmawiania dla Dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego, bo wielka jest walka duchowa teraz.

  Modlitwa wstępna przed różańcem
  W Imię Boga w Trójcy Jedynego rozkazuję, by wszystkie żywioły nieba i ziemi były mi posłuszne. W Imię Jezusa Chrystusa rozkazuję, niech ustąpią wszystkie duchy złe, idą precz od naszej woli, byśmy wyzwoleni na duszy i ciele mogli przystąpić do walki ze złymi duchami i samym księciem ciemności.

  – Po każdej dziesiątce różańca :
  W Imię Maryi Bogarodzicy Dziewicy ustępujcie wszystkie duchy ciemności, złości, nienawiści, zniewolenia, nie mocy, pożądliwości, rządzenia, poniewierania ludzkimi cnotami. W Imię Jezusa Chrystusa mocą Przenajświętszej Krwi i Ciała, wiążemy was wszystkie duchy złe na niebie ziemi z samym księciem ciemności na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Alleluja!

  Mocą Różańca Świętego Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, Królowej Świata, Królowej Świętego Szkaplerza broniącej od złego, Pogromczyni czartów, wrzucamy wszystkie duchy złe z samym księciem ciemności do piekła na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Alleluja!

  Całość -„Przychodzi czas krytyczny wielkiego ucisku”. Nowe orędzie Matki Bożej z 8 XII 2020r. http://www.domymodlitwyjp2.pl/

  W Boże Narodzenie jest uwalniana największa ilość dusz z czyśćca

  Idą święta, więc pamiętajmy moi drodzy, że w Boże Narodzenie jest uwalniana największa ilość dusz czyśćcowych do Nieba, większa niż w Dzień zaduszny! Pamiętajmy o nich tego dnia.

  Maria od Krzyża pyta siostrę zakonną, która cierpi w czyśćcu:

  – Czy Dzień Zaduszny i oktawa przynoszą większej liczbie dusz czyśćcowych radość oraz wyzwolenie?

  – W Dzień Zaduszny wiele dusz opuszcza miejsce pokuty, przechodząc do nieba. […] Nie w Zaduszki jednak unosi się największa ilość dusz do nieba, lecz w Noc Bożego Narodzenia.

  Z książki „Rękopis z czyśćca”, wydanie IV 2015, str. 64-65

  Polubienie

 2. …”Mój syn, który jest Namaszczony, by przeprowadzić Polski Naród, jest wśród was ukryty. I wie kim jest i jakie jest jego zadanie, lecz ujawni się dopiero wtedy, gdy przyjdzie czas jego działania.

  Tak, drogie dzieci, nie lękajcie się, Ja jestem waszym Bogiem, Królem i Zbawicielem.

  Przyjmijcie Mnie do swego serca, przyjmijcie Moją Matkę, Maryję, a Ja, Bóg Narodzony z dziewicy Maryi, narodzę się w waszych sercach…”
  https://anna-od-jezusa.pl.tl/2020-Grudzie%26%23324%3B-%233.htm

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.